Til hovedinnhold

Utviklingsstøtte fra ESA og EU

Gjennom Norges ESA-medlemskap og EØS-avtalen finnes det mange muligheter til å skaffe utviklingsstøtte kontrakter i ESA og EU. Her viser vi noen relevante eksempler. Flere vil komme til.

Filter
Satellittnavigasjon/PNT

Galileo og PNT

Galileo er EUs store satsing på å bygge og drive et eget system for satellittnavigasjon. Eksperter kaller fagområdet for PNT (Posisjon, navigasjon og tid) og GNSS (Global Navigation Satellite Systems).

Jordobservasjon

Copernicus

Copernicus er jordobservasjonsdelen av EUs romprogram. Alle kontrakter utlyses via TED og alle EU-land kan delta i konkurransen. Norske bedrifter og organisasjoner kan delta via EØS-avtalen.

Teknologi/produkter

Teknologiutvikling: GSTP

Programmet skal støtte innovasjon og produktutvikling i norsk og europeisk industri

Både små og store bedrifter kan søke
Støttegrad industriens egne forslag: 50%-80%
Støttegrad ESA-definerte oppgaver: 100%
Jordobservasjon

Nytt til jordobservasjon: INCUBED

Skal hjelpe deg å utvikle produkter og tjenester som drar nytte av bilder og datasett fra jordobservasjon.

Opptil 80% finansiering
Faglig og kommersiell veiledning
ESA sitt troverdighetsstempel (for eksempel bruk av ESAs logo)
Tilgang til ESAs jordobservasjonsfasiliteter og Phi-lab-nettverket.
Kontaktperson
Starthjelp for idéer

Starthjelp: OSIP

Open Space Innovation Platform (OSIP) er en ordning for rask behandling av gode idéer som er helt i startfasen av sitt utviklingsløp. 

Støtter forskning med opp til 90 000 euro eller 50 prosent av prosjektet.
mindre systemstudier støttes med opp til 100 000 euro
Tidlige utviklingsstudier av ny teknologi støttes med opp til 175 000 euro
Satellittnavigasjon/PNT

Posisjon, navigasjon og tid: NAVISP

NAVISP (Navigation Innovation and Support Program) er ESAs viktigste verktøy for innovasjon og konkurransekraft innen PNT (posisjon, navigasjon tid). 

Finansiering fra 60 000 euro til 2 millioner euro per aktivitet
Tilgang til personlig ESA-konsulent.
Teknisk og kommersiell assistanse
Tilgang til vårt nettverk av partnere
Satellittkommunkasjon

Satellittkommunikasjon: ARTES Business Applications Space Solutions (BASS)

Hovedmålet med ARTES Business Applications Space Solutions er å fremme tjenester som kan tilbys ved bruk av romteknologi på helt nye områder. 

Studier, utvikling og demonstrasjon av alle slags rombaserte tjenester
Aktiviteter definert av ESA eller fra industrien​
Fullfinansiert om ESA har definert prosjektet, ellers delfinansiert​
Støttebrev nødvendig
Satellittkommunkasjon

Satellittkommunikasjon: ARTES Core Competitiveness (CC)

ARTES CC er dedikert til teknologi- og produktutvikling, men også til kvalifisering og demonstrasjon av de utviklede produktene. 

Telekom-utvikling 
Aktiviteter definert av ESA eller fra industrien​
Fullfinansiert om ESA har definert prosjektet, ellers delfinansiert
Støttebrev nødvendig
Satellittkommunkasjon

Satellittkommunikasjon: ARTES oversikt

Satellittkommunikasjon er en kjernevirksomhet for romindustrien. Mer enn halvparten av romrelatert industri er basert på å bygge og skyte opp kommunikasjonssatellitter. 

Støttegrad fra 50-80% for delfinansierte prosjekt (mest for SME/SMB, mindre for de store)
Deltagende akademia/institutt uten interesse for sluttprodukt/tjeneste kan få inntil 100% støtte (gitt ulike betingelser)
Teknologi/produkter

Instrumenter og eksperimenter: PRODEX

Programmet skal bidra til industriutvikling av forskingsinstrumenter og eksperimenter og gi teknisk assistanse og støtte til vitenskapelig rettede aktiviteter.

Ingen søknadsfrist – vurderes fortløpende
Rask behandlingstid
Finansiering opp til 100 %
Gjelder teknologi i alle faser
Nettverksbygging