Til hovedinnhold

Nasjonale følgemidler: Dokumenter og skjemaer

Her finner du dokumentene du trenger for å søke om og følge opp nasjonale følgemidler.

Søknad om nasjonale følgemidler

Det er viktig at søkerne leser gjennom retningslinjer for ordningen med offentlige tilskudd til nasjonale følgeprogrammer. Hovedmålene for norsk romvirksomhet er beskrevet i stortingsmeldingen "Høytflyvende satellitter – jordnære formål".

Etter innvilget søknad

Ved milepæler underveis i prosjektet, må det lages en fremdriftsrapport med medfølgende regnskapsrapport.

Når prosjektet er ferdig, er det tid for å levere en sluttrapport.