Til hovedinnhold
Jordobservasjon

Copernicus

Copernicus er jordobservasjonsdelen av EUs romprogram. Alle kontrakter utlyses via TED og alle EU-land kan delta i konkurransen. Norske bedrifter og organisasjoner kan delta via EØS-avtalen.

Her finner du utlysninger

Enorme mengder av globale satellittdata, samt bakkebaserte, luft- og havbaserte målesystemer gir informasjon som kan hjelpe tjenesteleverandører, offentlige myndigheter og andre internasjonale organisasjoner til å bedre livskvaliteten til landenes innbyggere. Informasjonen som satellittene gir er gratis og åpent tilgjengelig for brukerne.

Det er EU-kommisjonen som styrer Copernicus. Programmet iverksettes i samarbeid med medlemslandene, den europeiske romorganisasjonen ESA, de to værorganisasjonene EUMETSAT og ECMWF, samt andre EU-byråer og Mercator Ocean.

Norge ligger langt fremme innen jordobservasjon og leverer flere store tjenester til Copernicus. Fordi vi har EØS-avtalen kan vi være med å konkurrere om kontrakter på lik linje med andre EU-land.

Alle muligheter for prosjektfinansiering og kontrakter i Copernicus publiseres på TED:

https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByBO.do

Her anbefaler vi å lagre et søk med varsling på relevante utlysninger.

Fem hovedtjenester

Det er fem hovedtjenester i Copernicus: Land (CLMS), atmosfære (CAMS), klima (C3C), hav (CMEMS), sikkerhet (CSS).

Atmosfæretjenesten (CAMS)

Egen oversikt over utlysninger (ITTs): 

https://atmosphere.copernicus.eu/current-tenders

Klimatjenesten (C3C)

Egen oversikt over utlysninger: https://climate.copernicus.eu/complete-list-tenders-issued-c3s

EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites)

Leverer data, produkter og tjenester til Copernicus, spesielt mot hav, atmosfære og klima.

Alle EUMETSATs utlysninger publiseres her:

https://eumits.eumetsat.int/

ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts)

Implementerer to av Copernicus´ tjenester (C3S og CAMS).

Utlysninger som omfatter både Copernicus og øvrig klimarelatert:

https://www.ecmwf.int/en/about/suppliers/copernicus-procurement/update-itts

Havtjenesten CMEMS

Implementeres av Mercator Ocean. De har en side med oversikt over utlysninger:

https://www.mercator-ocean.eu/en/about/tenders/