Til hovedinnhold
Jordobservasjon

Nytt til jordobservasjon: INCUBED

Skal hjelpe deg å utvikle produkter og tjenester som drar nytte av bilder og datasett fra jordobservasjon.

Opptil 80% finansiering
Faglig og kommersiell veiledning
ESA sitt troverdighetsstempel (for eksempel bruk av ESAs logo)
Tilgang til ESAs jordobservasjonsfasiliteter og Phi-lab-nettverket.
Kontaktperson
Kontaktperson
Om programmet på ESA sine sider

Bredt nedslagsfelt

InCubed er et «Public Private Partnership»-program styrt av ESAs Phi-Lab. 

Programmet har et bredt nedslagsfelt og kan brukes til alt fra å bygge satellitter til programvare brukt på bakken – og alt imellom. Utvikling av nye forretningsmodeller for jordobservasjon er målet.

Hvem passer det for?

For deg som vil få eksperthjelp fra ESA til å utvikle og kommersialisere en konstellasjon, en satellitt, et instrument, en teknologi, en programvare eller en tjeneste knyttet til jordobservasjon.

InCubed er skapt for å ta produktutviklingen til et bærekraftig kommersielt stadium, altså at produktet tjener penger. Det skal også være teknisk, kommersielt og finansielt robust. Du vil ikke gi fra deg immaterielle rettigheter.