Til hovedinnhold
Satellittnavigasjon/PNT

Posisjon, navigasjon og tid: NAVISP

NAVISP (Navigation Innovation and Support Program) er ESAs viktigste verktøy for innovasjon og konkurransekraft innen PNT (posisjon, navigasjon tid). 

Finansiering fra 60 000 euro til 2 millioner euro per aktivitet
Tilgang til personlig ESA-konsulent.
Teknisk og kommersiell assistanse
Tilgang til vårt nettverk av partnere
Kontaktperson
Om programmet på ESA sine sider

Ny bruk av navigasjon

PNT er et område som blir stadig viktigere i samfunnet vårt. Hovedmålet med NAVISP-programmet er å legge til rette for og støtte innovasjon innen ny bruk av navigasjonssignaler og navigasjonsdata.

Programmet skal bidra til å skape innovative konsepter, teknikker, teknologier og systemer koblet til PNT-sektoren. Dette gjøres ved å hjelpe selskaper til å utvikle sine PNT-løsninger fra forskning og utvikling til kommersialisering. 

Struktur og søknad

NAVISP er strukturert i henhold til tre elementer som komplementerer hverandre og bidrar til at målene med programmet oppnås.

Element 1: Innovasjon

Dette elementet tar mål av seg til å utvikle innovative konsepter, teknikker, teknologier og systemer gjennom hele verdikjeden. Aktivitetene i Element 1 er fullfinansiert av ESA.

Hvordan søke

Du leverer ditt forslag som svar på en av de jevnlige åpne konkurransene publisert i ESA Star. Disse er rettet mot et spesifikt problem eller mulighet som er identifisert av ESA. Konkurransegrunnlagene er åpne en viss tid. Hver søknad vil bli vurdert i konkurranse med andre søkere.

Element 2: Konkurransedyktighet

NAVISP Element 2 tar sikte på å opprettholde og forbedre konkurransedyktigheten til medlemsstatenes industri i det globale markedet for satellittnavigasjon og PNT-teknologier og PNT-tjenester. Siden dette elementet skal støtte industri-initiativer, er aktivitetene medfinansiert av ESA og industrien.

Hvordan søke

Du foreslår ideene dine direkte til ESA. Disse søknadene vil bli vurdert på egne meritter.

(søknadskontakt)

Element 3: Støtte til medlemsland

Dette elementet skal støtte nasjonale PNT-strategier ved å hjelpe enkeltland til å utvikle og promotere produkter, applikasjoner og tjenester basert på satellittnavigasjon og PNT. Denne støtte skal også resultere i nasjonalt og internasjonalt samarbeid. Aktivitetene under Element 3 er fullfinansiert av ESA.

Hvordan søke

Du foreslår ideene dine direkte til ESA.  Disse søknadene vil bli vurdert på egne meritter.

(søknadskontakt)