Til hovedinnhold
Satellittkommunkasjon

Satellittkommunikasjon: ARTES Business Applications Space Solutions (BASS)

Hovedmålet med ARTES Business Applications Space Solutions er å fremme tjenester som kan tilbys ved bruk av romteknologi på helt nye områder. 

Studier, utvikling og demonstrasjon av alle slags rombaserte tjenester
Aktiviteter definert av ESA eller fra industrien​
Fullfinansiert om ESA har definert prosjektet, ellers delfinansiert​
Støttebrev nødvendig
Kontaktperson
Om programmet på ESA sine sider

Skal stimulere til nye tjenester

Hensikten med BASS er å tiltrekke nye brukermiljøer og få frem verdiskapende tjenester basert på eksisterende rominfrastruktur og rombaserte data.

BASS fokuserer på bruk av eksisterende rominfrastruktur og data fra satellitter, og bedre utnyttelse av disse elementene. Dette vil også påvirke fremtidig utvikling av rominfrastruktur basert på kunnskap om brukernes behov.

En sentral del av strategien til ESA er bevisstgjøring av nytteverdien av rom-basert infrastruktur ved etablering av et voksende nettverk av såkalte applikasjons-ambassadører rundt i Europa.

Disse er spesialisert på å fremme bruk av rombasert infrastruktur innen et bestemt tema, sektor eller geografisk område og dermed stimulere til utvikling av nye innovative tjenester. De kan også veilede aktører til å finne riktig finansieringsverktøy innen ESA ARTES BASS. Den norske ambassadøren er Kjeller Innovasjon (se her for kontaktinformasjon til de ulike ambassadørene i Europa).

Noen ARTES BASS-aktiviteter/prosjekter lyses ut via ESA-Star Publications og er finansiert 80-100% av ESA-midler. Dette gjelder tematisk orienterte studieprosjekter av typen Kick-start eller større/mer omfattende feasibility-studier. 

Industriaktører (evt. i samarbeid med akademia/Forskningsinstitutt) kan selv foreslå studier og/eller demonstrasjons-prosjekter. Da vil du ikke konkurrere om midler, og disse forslagene kan få inntil 80% støtte fra ESA. Du kan starte denne prosessen når som helst gjennom året, og du veiledes av ambassadøren eller ESA gjennom 3-trinnsprosessen som leder frem til oppstart av prosjektet.

For å kunne by på aktivitetene (men ikke på ESAs Kick-start utlysninger, som ikke krever dette) eller for å levere prosjektforslag i ARTES BASS, krever ESA i dag et støttebrev fra ditt lands romsenter. I Norge er dette Norsk Romsenter. Les mer om det her.