Til hovedinnhold
Satellittkommunkasjon

Satellittkommunikasjon: ARTES Core Competitiveness (CC)

ARTES CC er dedikert til teknologi- og produktutvikling, men også til kvalifisering og demonstrasjon av de utviklede produktene. 

Telekom-utvikling 
Aktiviteter definert av ESA eller fra industrien​
Fullfinansiert om ESA har definert prosjektet, ellers delfinansiert
Støttebrev nødvendig
Kontaktperson

Produktutvikling

Ordet produkt har en bred betydning: Det kan være utstyr knyttet til satellittplattform eller nyttelast, det kan også være en brukerterminal eller et komplett telekomsystem som inkluderer romsegmentet, og det kan også være en telekomrelatert applikasjon/tjeneste. Eller en kombinasjon av fysisk utstyr og tilhørende programvare/tjenester.

Aktivitetene faller under en av to underområder, AT og C&G:

Innen Advanced Technology (AT) lyser ESA ut utviklingsprosjekt fokusert på forskning og utvikling av innovative teknologier for fremtidige telekomsystemer. Prosjektene innen AT er basert på en konkurranse-basert rullerende arbeidsplan. 

Denne planen etableres på årlig basis og baseres på en ”Call for Ideas”. Prosessen er åpen for satellittindustrien, satellitt-operatører, tjenesteleverandører, universiteter, forskningssentre og nasjonale romorganisasjoner fra land som deltar i ARTES. 

Aktivitetene innen AT lyses ut via ESA-Star Publications og er finansiert 100% av ESA ARTES-midler. Bedriften trenger støttebrev fra Norsk Romsenter for å by på slike aktiviteter. Les mer om det her.

Innen Competitiveness & Growth (C&G) kan industrien selv definere konkrete forsknings- og utviklingsaktiviteter som de selv ønsker å gjennomføre. Det kan innebære aktiviteter innen en eller flere flere «faser», som forstudier, teknologiutvikling, produktutvikling og demonstrasjon av det som tas frem. 

Forslag kan fremmes til ESA når som helst gjennom året og man vil ledes gjennom en 2-trinns prosess frem til kontrakt. Man konkurrerer ikke om disse prosjektene (de utarbeides for såkalt «Direct Negotiation» med ESA) men må ha et støttebrev fra Norsk Romsenter for å kunne få delfinansiering fra ESA. 

Nivået på delfinansieringen varierer mellom 50 og 80%. Støtten er størst til små og mellomstore bedrifter samt i tidlige utviklingsfaser. Akademia og Forskningsinstitutt kan delta i noen faser og da oppnå fullfinansiering av sin deltagelse (dog under visse betingelser, for eksempel ikke lede prosjektene, og ikke ha økonomisk interesse av det endelige resultatet).