Til hovedinnhold
Satellittkommunkasjon

Satellittkommunikasjon: ARTES oversikt

Satellittkommunikasjon er en kjernevirksomhet for romindustrien. Mer enn halvparten av romrelatert industri er basert på å bygge og skyte opp kommunikasjonssatellitter. 

Støttegrad fra 50-80% for delfinansierte prosjekt (mest for SME/SMB, mindre for de store)
Deltagende akademia/institutt uten interesse for sluttprodukt/tjeneste kan få inntil 100% støtte (gitt ulike betingelser)

ARTES

ESA-programmet Advanced Research in Telecommunications Systems (ARTES) er det primære virkemiddelet for å støtte utvikling av satellittkommunikasjon i Europa, og man kan i tillegg få støttet aktiviteter relatert til utvikling av tjenester som tar i bruk alle slags typer rom-infrastruktur/data.  

ARTES tilbyr varierende grad av støtte til prosjekter med ulike nivåer av kommersiell modenhet. Desto nærmere markedet, desto mer må industrien investere selv. Virksomheter innen ESAs medlemsland - små eller store, nykommere eller erfarne - kan komme med forslag til ARTES prosjekter.

De ulike programlinjene innen ARTES danner et fleksibelt rammeverk for aktiviteter som dekker hele verdikjeden. Hver programlinje inneholder et rammeverk for finansiering og følger gitte kriterier som må oppfylles av bedrifter som ønsker å delta.

ARTES har syv programlinjer. I dag er tre av dem relevante for norske aktører:

Teknologi og Produkter: ARTES Core Competitiveness (CC)

Programlinjen er dedikert til teknologi- og produktutvikling, samt kvalifisering og demonstrasjon av de utviklede produktene.

Mer om CC på egen side.

Bruk av rominfrastruktur: ARTES Business Apllications Space Solutions (BASS)

Hovedmålet med ARTES Business Applications Space Solutions er å fremme tjenester som kan tilbys ved bruk av romteknologi utover de områder som er utnyttet frem til i dag. Hensikten med dette er å tiltrekke nye brukermiljøer og få frem verdiskapende tjenester basert på eksisterende rominfrastruktur og rombaserte data.

Mer om BASS på egen side.

Teknologi for 5G og 6G: Space for 5G

Den strategiske ESA-programlinjen Space for 5G er etablert for å kunne støtte romsektoren i å levere kostnadseffektiv teknologi fro 5G og 6G. Programlinjen finansierer aktiviteter og prosjekter som bidrar til å digitalisere næringslivet og samfunnet som helhet. Dette koordineres med relaterte initiativer på både europeisk og nasjonalt nivå.

Mer om Space for 5G på egen side.