Til hovedinnhold
Starthjelp for idéer

Starthjelp: OSIP

Open Space Innovation Platform (OSIP) er en ordning for rask behandling av gode idéer som er helt i startfasen av sitt utviklingsløp. 

Støtter forskning med opp til 90 000 euro eller 50 prosent av prosjektet.
mindre systemstudier støttes med opp til 100 000 euro
Tidlige utviklingsstudier av ny teknologi støttes med opp til 175 000 euro

ESA gir ideene drahjelp

OSIP gir støtte til forskning, systemstudier og utvikling av ny teknologi.

Forskning

OSIP støtter forskning med opp til 90 000 euro eller 50 prosent av prosjektet. Også doktorgrader og postdoktor-prosjekter kan søke på denne ordningen.

I søknader om delstøtte til forskning må spørsmålet som forskningen skal prøve å gi svar på beskrives kort og tydelig, i tillegg til en sammenlikning med allerede publisert forskning på feltet.

Mindre systemstudier

Søknader til mindre systemstudier trenger en beskrivelse av hva som er nytt i studien i forhold til tidligere undersøkelser, og hva prosjektet ønsker å fokusere på.

OSIP støtter slike studier med opp til 100 000 euro.

Tidlig utvikling av ny teknologi

I søknader til tidlig utvikling av ny teknologi må søkerne beskrive hva som skiller den foreslåtte teknologien fra løsninger som allerede eksisterende på det samme området.

De tidlige utviklingsstudiene foregår i to trinn, som er proof of concept og demonstrasjon. Mellom disse trinnene vil ESA vurdere studien og avgjøre om utviklingen skal fortsette.

Til disse søknadene trengs også en skriftlig dokumentasjon på interesse for det teknologiske sluttproduktet hos en kunde (customer support letter) eller flere.

OSIP støtter tidlige utviklingsstudier av ny teknologi med opp til 175 000 euro.

To trinn

Alle tre typene søknader til OSIP vil gå gjennom en prosess på to trinn: et idétrinn og et forslagstrinn.

I det første trinnet sender søkerne inn forslag til idéen sin på ESAs nettside for OSIP. Du finner nettsiden for OSIP her.

Disse forslagene blir så vurdert av ESA. Deretter inviterer romorganisasjonen de beste og mest gjennomførbare idéene til steg nummer to i prosessen, som er forslagstrinnet.

I denne fasen vurderer ESA idéen i en egen evaluering, samt kaller inn potensielt interesserte eksperter i romorganisasjonen til å hjelpe med å forbedre idéen før evalueringen.

Forslagene som går videre etter denne evalueringsrunden, blir invitert til å modne idéen fullt til en kontraktsøknad til ESA. Disse fortsetter så gjennom ESAs kontraktsøknadssystem ESA Star.