Til hovedinnhold

Blue Justice - Overvåking av fiskerikriminalitet

Ulovlig fiske er organisert økonomisk kriminalitet som truer økosystemene og bærekraften i havet, og tapper lokalsamfunn over hele verden for arbeidsplasser og verdier. 

AIS-signalene fra skip kan mottas av basestasjoner på land og mottakere på satellitter.

AIS-signalene fra skip kan mottas av basestasjoner på land og mottakere på satellitter.

Illustrasjon: ESA

Kampen mot ulovlig fiske er viktig for en havnasjon som Norge. Derfor deler Norge data fra de norske satellittene med andre land for å få bukt med problemet.

Det gjøres ved hjelp av den norske Regjeringens nye program Blue Justice Ocean Surveillance Programme, og Blue Justice Community - en norsk nett-plattform tilknyttet Barents Watch.

Her kan medlemslandene få tilgang til satellittbasert AIS-informasjon over skipstrafikk og maritim aktivitet for å se ulovlig fiske. Landene kan også få støtte fra det internasjonale Blue Justice Tracking-senteret som ble etablert i Vardø sommeren 2021.

De norske satellittene fanger opp signaler fra det maritime antikollisjonsystemet AIS. Utsending av AIS-signaler er påbudt for skip over en viss størrelse, og viser skipets posisjon, retning, fart og identifikasjon.  

Slik kan skipstrafikken spores ved hjelp av satellitt og ulovlig fiske, og annen ulovlig maritim aktivitet som smugling og utslipp, overvåkes lettere.

I 2023 er mer enn 61 land med i Blue Justice-programmet. Det tilsvarer en tredel av alle verdens kyststater.