Til hovedinnhold

Bredbånd til sjøs

For å få telefon og internett til havs trengs spesialantenner som kan motta og sende signaler til og fra kommunikasjonssatellitter i bane rundt jorda.

Det norske firmaet Jotron AS lanserer nye små VSAT satellittantenner. De vil blant annet gi bredbånd til sjøs.

Foto: Jotron AS

Kommunikasjonssatellitter fra ulike satellitteiere sørger for telefon- og internettforbindelse til havs, som er like rask som de på land.

Men for å kunne bruke denne teknologien trengs spesialantenner som kan motta og sende signaler til og fra kommunikasjonssatellitter i bane rundt jorda.

Den norske bedriften Jotron leverer slike antenner til bruk for skip og andre maritime installasjoner.

Ved hjelp av støtte fra Norsk Romsenter utviklet de satellittantenner som orienterer seg selv etter satellitten den kommuniserer med, og holder seg selv stabil uansett vær- og bølgeforhold.

Disse antennene er også kompakte fordi plassen som skip har til rådighet for kommunikasjonsutstyr er ofte begrenset.

Bredbånd i nord

I nordområdene er internett-bredbåndsdekning ikke spesielt utbredt og kommunikasjon via satellitter er enten utilgjengelig, begrenset eller ustabil. Det skaper utfordringer for sikkerhet og beredskap, som sjøredning, oljevern og forsvar.

Derfor har Norge bygget to kommunikasjonssatellitter som sammen vil levere kontinuerlig internett bredbånd nord for den 65. breddegrad. Satellittene skal skytes opp i løpet av 2024.

Disse satellittene vil eies og driftes av Space Norway AS gjennom datterselskapet Space Norway HEOSAT AS.  

Dette satellittprosjektet startet med flere ulike behovsanalyser for nordområdene, finansiert av midler via Norsk Romsenter allerede før 2010.

Både sivile og militære aktører vil kunne bruke det nye satellittbredbåndet i nord. De vil bli tilbudt et bredt spekter av kapasitet og tjenester, uansett om behovet er på bakken, til sjøs eller i lufta.