Til hovedinnhold

EGNOS bedrer flytrafikken og beredskapen i Norge

European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) øker nøyaktigheten til andre satellittnavigasjonssystemene flerfoldige ganger, og kan bestemme posisjonen med en nøyaktighet ned til 1,5 meter.

EGNOS vil bidra til å bedre transporttjenester og spore kjøretøyer.

GNOS vil bidra til å bedre transporttjenester og spore kjøretøyer

Foto: ESA

Dette er spesielt viktig for fly, som får bedre sikkerhetsmarginer og kan lande i dårligere vær enn tidligere og gir færre forsinkelser og jevnere flytrafikk.

EGNOS gjør at mye av instrumentene og infrastrukturen for nøyaktig posisjonering flyttes frabakken og opp i flyene. Dermed sparer flyplassene bygging og vedlikehold av dyr infrastruktur, noe som er en fordel for mindre flyplasser, som det finnes mange av i Norge.

Fra 2018 selges alle nye biler i Europa med eCall, en direktekobling til nødhelsetjenesten. Dette systemet ringer automatisk etter hjelp når sensorer i bilen registrerer at den har vært i en ulykke.

EGNOS sørger for nøyaktige posisjonsdata til eCall. Det trengs også til en mengde andre applikasjoner, som landbruk og konstruksjon.

I Norge er det EGNOS-stasjoner i Tromsø, Værnes, Kirkenes, Jan Mayen og Svalbard. Norge det landet i verden som har flest EGNOS-stasjoner.