Til hovedinnhold

Finnes det dårlig vær i rommet?

Når solvinden er sterk kalles det for dårlig romvær, fordi de ladde partiklene kan skade teknologi og mennesker i bane rundt jorda.

Solsatellitten SOHO ble skutt opp i 1995 og forsker fortsatt på sola, solvinden og romværet.

Foto: ESA / ATG medialab / NASA SOHO, CC BY-SA 3.0 IGO

Sola gir oss lyset og energien som alt levende på jorda trenger. Men sola gir også fra seg en konstant strøm av elektrisk ladde partikler. Denne strømmen av ladde partikler kalles for solvinden og påvirker alle himmellegemene i solsystemet, inkludert jorda.

Heldigvis holder jordas magnetfelt mesteparten av solvinden ute, men noe av partiklene blir fanget i magnetfeltet og følger det ned mot de magnetiske polene på den nordlige og sørlige halvkule. 

Her skaper partiklene fra solvinden nordlyset og romværet rundt jorda. Når solvinden er sterk kalles det for dårlig romvær, fordi de ladde partiklene kan skade teknologi og mennesker i bane rundt jorda.

Dermed kan dårlig romvær slå ut satellitter og kommunikasjon og navigasjon. I ekstreme tilfeller kan også det elektriske nettet på bakken skades, med de store konsekvensene det har.

Derfor er det viktig å vite mer om både romværet og jordas magnetfel for å bygge gode varslingssystemer for dårlig romvær og strømnett som tåler forstyrrelser fra sola.

Det er etablert et senter som varsler om romvær i Norge. Norwegian Centre for Space Weather (NOSWE) ved Universitetet i Tromsø varsler i nært samarbeid med Statnett for å unngå skader på kraftnettet.