Til hovedinnhold

Galileo navigerer verden

Det europeiske satellittnavigasjonssystemet Galileo er verdens mest nøyaktige system for posisjon, navigasjon og tid (PNT). 

Galileo is a European satellite navigation system consisting of satellites in orbit and ground stations all over the world

Galileo er en konstellasjon av 30 satellitter, der 24 er aktive og 6 i reserve.

Illustrasjon: ESA / P. Carrill

Mer enn fire milliarder mennesker over hele verden kan bruke Galileo. Alle smart-telefoner som selges i EU-landene kan bruke Galileo. 

Dataene fra Galileo blir brukt i samfunnskritiske funksjoner som transport og konstruksjon, men også i styringen av strømnett, datasystemer, finansielle transaksjoner, og mye mer. 

Dessuten tar Galileo-satellittene i mot signaler fra nødpeilesendere i det internasjonale søk- og redningssystemet Cospas-Sarsat og sender dem videre til redningssentralene i de enkelte land. 

Norge har vært med i Galileo siden planleggingen startet, og norsk industri har vunnet kontrakter på å levere teknologi til navigasjonssatellittene og deres infrastruktur på bakken.