Til hovedinnhold

InSAR - Viser hvor grunnen beveger seg i Europa

Satellittdata blir brukt til risikovurdering av ulike typer geofarer. Slike risikovurderinger benyttes til blant annet planlegging av konstruksjon og bygging, samt til kartlegging av utvikling og utbedring av bebygde områder.

En oversikt over Oslo. De røde punktene identifiserer hvor grunnen synker, mens de grønne punktene viser hvor grunnen nesten ikke beveger seg.

Oversikt over hvor grunnen beveger seg i Oslo sentrum. De røde prikkene identifiserer hvor det er bevegelse.

Foto: Contains modified Copernicus Sentinel data (2014–16)/ESA SEOM INSARAP study/InSAR Norway project/NGU/Norut/PPO.labs

Siden 2018 har nettjenesten InSAR Norge, som den aller første i verden, vist hvor grunnen beveger seg i helt land, enten om det er fjell, jordsmonn eller andre typer geologiske lag.

Både naturlige prosesser som årstider, vær, skred eller jordskjelv kan få grunnen til å bevege seg. Men også menneskeskapte aktiviteter som gruvedrift, forbruk av grunnvann eller oppdemming av vassdrag kan få grunnen til å bevege seg.

 Og når grunnen beveger på seg, gjør også de menneskeskapte strukturene i nærheten det, noe som kan skade disse strukturene alvorlig. 

Åpner tjenesten for Europa

Nå åpner en ny tjeneste for InSAR-data for Europa. Denne tjenesten heter European Ground Motion Service (EGMS). 

I likhet med InSAR Norge er EGMS basert på data fra Copernicus-satellitten Sentinel-1 og vil være fritt og åpent tilgjengelig. EGMS skal gi brukerne pålitelig og oppdatert informasjon om bevegelser av grunnen på lokal, regional og kontinental skala.

En av de viktigste og mest verdifulle oppgavene som EGMS vil bli brukt til er risikovurdering av ulike typer geofarer. Slike risikovurderinger benyttes til blant annet planlegging av konstruksjon og bygging, samt til kartlegging av utvikling og utbedring av bebygde områder.

Ved å gjøre disse dataene fritt og åpent tilgjengelige i en brukervennlig tjeneste, ville dataene bli mer brukt av både bedrifter, etater, organisasjoner og enkeltpersoner.

Skyskraperen Millennium Tower (midt på bildet) i San Francisco synker med mer enn 5 cm per år (røde punkter). Bygningene rundt beveger seg nesten ikke (grønne punkter).

Skyskraperen Millennium Tower (midt på bildet) i San Francisco synker med mer enn 5 cm per år (røde punkter). Bygningene rundt beveger seg nesten ikke (grønne punkter).

Foto: Contains modified Copernicus Sentinel data (2015–16)/ESA SEOM INSARAP study/PPO.labs/Norut/NGU