Til hovedinnhold

Havnivå - en nøkkelindikator for klimaendringer

Nøyaktig måling av havnivået over tid kan bidra til viktig klimaforskning.

Sentinel-6 måler havnivået over hele verden og gjør at viktige dataserier fortsetter.

Foto: ESA

Det gjør Copernicus-programmets satellitt Sentinel-6 Michael Freilich, ved hjelp av et nytt radar altimeter. Et radar altimeter måler avstanden fra radaren til bakkenivå. Dermed kan målingene av verdens havnivå, som begynte i 1992 med den fransk-amerikanske satellitten Topex-Poseidon og de amerikanske Jason-satellittene, fortsette.

Dataene fra Sentinel-6 blir prosessert av Eumetsat i Darmstadt i Tyskland og sendt herfra til brukerne, som jobber innen vær- og havvarsling. Sentinel-6 leverer tre dataserier, som er fritt tilgjengelige.

En av dataseriene er i lav oppløsning, men klar bare noen timer etter at de ble målt. Den andre dataserien er klar etter noen få dager, men i høyere oppløsning. 

Disse to dataseriene balanserer behovet for nøyaktighet med behovet for data raskt, til oppgaver som værvarsling og orkanovervåking. Den tredje dataserie er enda mer nøyaktig.

Sentinel-6 er et samarbeid mellom den europeiske romorganisasjonen ESA, Europakommisjonen, Eumetsat, NASA og NOAA, med bidrag fra den franske romorganisasjonen CNES.