Til hovedinnhold

Kartlegge jorder ved hjelp av satellittbilder

DigiFarm bruker satellittdata til produkter og tjenester som automatisk detekterer jorder og grensene til disse, hvor store jordene er, hva som er sådd på dem, og mer.

DigiFarm bruker satellittdata til å kartlegge jorder raskere og mer nøyaktig.

Bilde: DigiFarm

Dette kalles for jordskifte og er grunnlaget for mye annen informasjon om bruken av åkrene. Blant annet for tilskuddsordninger og forsikringsavtaler, men også alle prosesser som krever presisjonsdata, som variabel såing eller gjødsling, automatisk vanning og mer.

I dag tegnes jordskifte ofte manuelt av produsenter og bønder basert på digitale kart somgjerne er utdaterte. Produktene til DigiFarm gjør jordskifte mer nøyaktig, enklere og billigere.

DigiFarm bruker satellittdata fra Copernicus-programmet sin optiske satellitt Sentinel-2. Disse dataene har en oppløsning på 10 meter, som er den høyeste oppløsningen blant fritt tilgjengelige optiske satellittdata.

Men siden mer enn 83 prosent av jorder over hele verden er mindre enn 20 mål, brukerDigiFarm kunstig intelligens til å øke oppløsningen til 1 meter.

Den automatiske jordskifteanalysen selger DigiFarm til andre landbruksbedrifter, organisasjoner eller myndigheter som tilbyr denne informasjonen som en del av sine datatjenester.