Til hovedinnhold

Sikkerhet på havet med satellittkommunikasjon

Galileo-satellittene kan fange opp nødsignaler og videresende dem til redningssentraler. 

Jotrons nødpeilesender som også bruker Galileo.

Foto: Jotrons nødpeilesender som også bruker Galileo. Foto: Norsk Romsenter.

I Norge er alle havgående fartøy over en viss størrelse pålagt å ha nødpeilesender ombord. For når ulykken først er ute, er nødpeilesenderen kanskje den mest effektive måten å kommunisere med land på. 

Signalene fra nødpeilesenderne i det internasjonale Cospas-Sarsat systemet overføres ved hjelp av satellitter til nærmeste nødsentral. Disse satellittene omfatter blant annet det europeiske navigasjonssystemet Galileo.

Den norske bedriften Jotron selger nødpeilesendere av ulike typer til bruk på båter og skipover hele verden. Deres nye nødpeilesendere er utviklet ved hjelp av følgemidler fra Norsk Romsenter og støtte fra ESA.

Disse nødpeilesenderne bruker også Galileo Return Link som gir beskjed om at nødmeldingen er mottatt.