Til hovedinnhold

Satellittbilder kan oppdage barkbilleskader på skog

På 1970-tallet ødela barkbiller granskog for 2,3 milliarder kroner i Norge. Satellitten sentinel-2 vil begrense fremtidige barkbilleepedemier med satellittbilder som ser skader på granskog.

NIBIOs karttjeneste Kilden viser blant annet død granskog. I slik skog kan stor granskogbille, som er skadelige for trær, formere seg.

NIBIOs karttjeneste Kilden viser blant annet død granskog. I slik skog kan stor granskogbille, som er skadelige for trær, formere seg.

Foto: Skjermdump

I Norge finnes det 73 arter av barkbiller, men det er bare stor granbarkbille (Ips typographus) som gir skade på skog. I tillegg må denne skogen være svekket på forhånd, av for eksempel tørke.

De siste årene har flere land i Europa, blant annet Sør-Sverige, hatt store barkbilleskader.

Nå har dataene fra Sentinel-2 blitt brukt til en ny varslingstjeneste på nettet av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Denne tjenesten viser hvor det er skader på granskog som kan skyldes barkbiller.

Miljøsatellitten Sentinel-2 ser forskjell på skog med friske og døde trær. Døde grantrær kan inneholde stor granbarkbille og bør dermed fjernes så raskt som mulig.

Med jevnt oppdaterte satellittbilder er det mulig å omfanget av døde grantrær i et område og til å kartlegge skogskader.