Til hovedinnhold

SMOS - overvåkning av tørke

SMOS satellitten er en stor teknologisk suksess. Den måler noe som det før ikke var mulig å gjøre. 

Fuktigheten i jordsmonnet i Europa sett av SMOS i januar, februar og mars 2023 sammenliknet med året før.

Fuktigheten i jordsmonnet i Europa sett av SMOS i januar, februar og mars 2023 sammenliknet med året før.

Foto: ESA

Den europeiske romorganisasjonen ESAs forskningssatellitt Soil Moisture and Ocean Salinity (SMOS) måler blant annet fuktigheten i jordsmonnet og saltholdigheten i havet.

SMOS fanger opp jordsmonnets egenutstråling, noe som kan detekteres på mange frekvenser. Denne forskningssatellitten dekker hele jorda hver tredje dag, og har en nøyaktighet ned til 4 prosent med en oppløsning på 50 kilometer. 

Det tilsvarer å kunne måle fuktigheten fra bare en teskje vann i en håndfull jord.

Fuktigheten i jordsmonnet er et viktig element i værvarslingen fordi det sier noe om hvor mye vannsom kan fordampe fra bakken, som igjen påvirker mengden nedbør som kan dannes.

Derfor brukes dataene fra SMOS til værvarsling hver eneste dag. Samtidig benyttes også dataene fra denne satellitten til forskning på miljø og klima som krever årelange tidsserier.

Satellitten har også overlevd mye lenger i bane og utført mye mer enn det opprinnelige vitenskapelige arbeidetsom var forventet da den ble skutt opp i november 2009. Derfor har SMOS sitt oppdrag blitt forlenget til 2025.