Til hovedinnhold

Sporing av dyr ved hjelp av satellitt

Beitedyr både i Norge og ellers i verden går ofte i områder uten mobildekning. I stedet hjelper satellitter med å overføre signaler fra elektroniske bjeller på beitedyrene til bonden hjemme på gården.

Elektronisk bjelle som bruker satellittdata

Foto: FindMy

De elektroniske bjellene viser hvor beitedyrene befinner seg, og varsler når de beveger seg inn påområder der dyrene ikke skal være.

Bjellene har også sensorer som registrerer beitedyrenes helse og atferd. Blant annet varsler bjelleneom stress hvis dyrene blir jaget på. Eller om de beveger seg unormalt lite, eller ikke i det hele tatt,på grunn av sykdom eller skade.

Også ville dyr kan spores ved hjelp av elektroniske bjeller og satellitt. Slik kan reineiere følge dyrene sine på vidda, forvaltningsmyndigheter følge trekkene til vandrende flokker, eller forskerespore atferden til store rovdyr som bjørn, ulv, gaupe, hval og hai.