Til hovedinnhold

Aspirant (trainee) hos Norsk Romsenter

Norsk romsenter lyser ved behov ut stillingar med eitt års varigheit for nyutdanna personar med mastergrad. 

Noverande og tidlegare praktikantar har hatt variert studiebakgrunn innanfor samfunnsvitskap, teknologi- og realfag. 

Sjå på siden "ledige stillinger" for å se trainee utlysningar.