Til hovedinnhold

Stipend og studier

Som student eller nyutdanna har du mange høve til å få ein fot innanfor rombransjen. Her får du ei oversikt over nokre av moglegheitene.