Til hovedinnhold

Sommerkurs ved International Space University

ISU Space Studies Program (SSP) er et internasjonalt studietilbud for deg som er interessert i verdensrommet, romteknologi og den praktiske nytten av rommet.

ISU sommerkurs

Foto: ISU/C. Barrett

ISU Space Studies Program (SSP) er et internasjonalt studietilbud for deg som er interessert i verdensrommet, romteknologi og den praktiske nytten av rommet.

Sommerkurset Space Studies Program blir ofte arrangert i samarbeid med høyskoler, forskningsinstitutter og universiteter i andre land. Det innebærer at SSP foregår på ulike steder.

 

USA er vertskap i 2024

I 2024 er programmet sat til Houston, Texas i USA den 8. juni til 3. august. Programmet vil bli holdt i sammarbeid med Rice University og NASA´s Johnson Space Center (JSC).

Følg med på ISUs egne sider for søknadsfrister og oppdatert informasjon.

 

Om kurset

Om lag 120 deltagere fra rundt 30 land blir valgt ut av opptakskomiteen ved ISU. De fleste har teknologisk bakgrunn, men en fjerdedel kommer fra andre fagområder.

Noen er studenter, andre er forskere, noen jobber i romindustrien mens andre arbeider med administrasjon eller forvaltning. Alderen er fra 20 til 50 år.

Det ni uker lange programmet blir innledet med forelesninger av internasjonale eksperter. Parallelle kollokviegrupper følger opp temaene, som kan spenne over vidt forskjellige felt som robotteknologi, jordobservasjon, internasjonale forhandlinger, eksperimenter under mikrogravitasjon eller krisekommunikasjon.

Deltagerne velger fordypning innenfor et hovedområde. De siste ukene går med til intensiv jobbing i tre ulike prosjektteam.

 

Søknad og stipend

Alle søknader gjøres online på ISUs nettsider

Norsk Romsenter tilbyr dessverre ikke stipend til sommerkurset ved International Space University, ISU. 

Det er selvfølgelig mulig å søke om opptak til kurset hvis man har egen finansiering, eller man kan søke på et av stipendene som ISU tilbyr i samarbeid med ESA, eventuelt fra andre organisasjoner hvis man oppfyller kravene.