Til hovedinnhold

DigiFarm – Bruker satellittbilder til å kartlegge jorder enklere og mer nøyaktig

DigiFarm bruker satellittdata til produkter og tjenester som automatisk detekterer jorder og grensene til disse, hvor store jordene er, hva som er sådd på dem, og mer.

Oppdatert
7. november 2023
DigiFarm bruker satellittdata til å kartlegge jorder raskere og mer nøyaktig.
DigiFarm bruker satellittdata til å kartlegge jorder raskere og mer nøyaktig.

DigiFarm

Nettside

https://digifarm.io 

Produkt

Satellittbilder til kartlegging av jorder

Støtte

ESA ARTES

Dette kalles for jordskifte og er grunnlaget for mye annen informasjon om bruken av jordene. Blant annet for tilskuddsordninger og forsikringsavtaler, men også alle prosesser som krever presisjonsdata, som variabel såing eller gjødsling, automatisk vanning og mer.

 I dag tegnes jordskifte ofte manuelt av produsenter og bønder basert på digitale kart somgjerne er utdaterte. Produktene til DigiFarm gjør jordskifte mer nøyaktig, enklere og billigere.

DigiFarm bruker satellittdata fra Copernicus-programmet sin optiske satellitt Sentinel-2. Disse dataene har en oppløsning på 10 meter, som er den høyeste oppløsningen blant fritt tilgjengelige optiske satellittdata.

Men siden mer enn 83 prosent av jorder over hele verden er mindre enn 20 mål, bruker DigiFarm kunstig intelligens til å øke oppløsningen til 1 meter.

Den automatiske jordskifteanalysen selger DigiFarm til andre landbruksbedrifter, organisasjoner eller myndigheter, som igjen tilbyr denne informasjonen som en del av sine datatjenester.

DigiFarm var den første bedriften i Norge til å komme med i ESAs Business Incubation-program (ESA BIC), som støtter oppstartsbedrifter som bruker data eller teknologi fra rommet til nye produkter og tjenester på jorda.

DigiFarm har også mottatt støtte fra Norsk Romsenter (følgemidler?) og ESAs ARTES-program. I september 2023 ble DigiFarm kåret til en av ESAs Rising Stars-bedrifter. Det betyr at DigiFarm får tilgang til ESAs nettverk av kunder, kontakter, investorer og markedsføring.