Til hovedinnhold

Norske rom-suksesser

Her kan du lese om hvordan norske bedrifter har bidratt til å forme fremtiden for romforskning, satellittkommunikasjon, jordobservasjon og romteknologi.