Til hovedinnhold

Hyperspektralkamera for satellitter

Norsk Elektro Optikk (NEO) lager hyperspektrale kameraer, det vil si kameraer som tar bilder på mange bølgelengder samtidig.

Oppdatert
26. juni 2023
Hyperspektralt bilde tatt av en drone fra NEO.
Hyperspektralt bilde tatt av en drone fra NEO.

Norsk Elektro Optikk

Nettside

https://www.neo.no/home

Produkt

Hyperspektrale kamera

Støtte

Nasjonale følgemidler

Norsk Elektro Optikk (NEO) lager hyperspektrale kameraer, det vil si kameraer som tar bilder på mange bølgelengder samtidig.

Firmaet fikk følgemidler for 2023 for å undersøke bruk av slike kameraer til å detektere metan fra lekkasjer på jorda.

Dette er en fortsettelse av et følgemiddelprosjekt fra 2022. Nå skal NEO se på instrumentdesign og deteksjonsalgoritmer i prosjektet.

Bedriften søkte om følgemidler for første gang høsten 2019, og fikk tilslag med prosjektstart i 2020.

Siden den gang har følgemidler gitt bedriften muligheten til å gjøre målrettet arbeid mot blant annet instrumenter som skal brukes på satellitter.

I det andre prosjektet som NEO fikk følgemidler for i 2023 skal bedriften undersøke mulighetene for å gjøre en forenkling av et hyperspektralkamera som skal inngå i en ny satellitt fra ESA.

Denne satellitten skal demonstrere flere nye teknologier i bane og kalles foreløpig bare for ESA In Orbit Demonstrator.