Til hovedinnhold

InSAR Norge – Viser hvor grunnen beveger seg i Norge og Europa

Naturlige prosesser, som årstider, vær, skred eller jordskjelv kan få grunnen til å bevege seg. Men det gjør også menneskeskapte aktiviteter som gruvedrift, forbruk av grunnvann eller oppdemming av vassdrag.

Oppdatert
13. september 2023
En oversikt over Oslo. De røde punktene identifiserer hvor grunnen synker, mens de grønne punktene viser hvor grunnen nesten ikke beveger seg.
En oversikt over Oslo. De røde punktene identifiserer hvor grunnen synker, mens de grønne punktene viser hvor grunnen nesten ikke beveger seg.

InSAR Norge

Nettside:

https://egms.land.copernicus.eu

Produkt:

Nedsynkingsdata

Støtte:

.

Og når grunnen beveger på seg, gjør også de menneskeskapte strukturene i nærheten det, noe som kan skade disse strukturene alvorlig. Hvordan få oversikten over hvor grunnen beveger seg i et helt land eller kontinent?

Det gjøres ved å bruke en teknikk kalt radarinterferometri som er basert på data fra radarsatellittersom europeiske Sentinel-1.

Fagmiljøet innen radarinterferometri i Norge først i verden til å lansere en tjeneste som viste bevegelser i grunnen i høy romlig oppløsning over hele landet.

Dette var nettjenesten InSAR Norge som ble åpnet i 2018. InSAR Norge er den første tjenesten i verden som viser hvor grunnen beveger seg i helt land, enten om det er fjell, jordsmonn eller andre typer geologiske lag.

I 2022 ble den europeiske tjenesten European Ground Motion Service (EGMS) åpnet. I likhet med InSAR Norge er EGMS basert på data fra Copernicus-satellitten Sentinel-1 og vil være fritt og åpent tilgjengelig.

Norsk Romsenter har støttet fagmiljøet innen radarinterferometri i Norge i mer enn 20 år, og utviklingen av InSAR Norge i en årrekke.