Til hovedinnhold

Nødpeilesendere sender svar tilbake

Jotrons nødpeilesendere bruker Galileo Return Link til å gi beskjed om at nødmeldingen er mottatt. 

Oppdatert
22. november 2023
Jotrons nødpeilesender som også bruker Galileo.
Jotrons nødpeilesender som også bruker Galileo.

Jotron

Nettside

https://jotron.com/

Produkt

Nødpeilesendere

Støtte

Nasjonale følgemidler / NAVISP

Jotron selger maritime nødpeilesendere av ulike typer til leverandører over hele verden. Deres nye nødpeilesendere er utviklet ved hjelp av følgemidler fra Norsk Romsenter og støtte fra ESAs SRIN-program.

Disse nødpeilesenderne bruker Galileo Return Link til å gi beskjed om at nødmeldingen er mottatt. Her er det satellittene i det europeiske navigasjonssystemet Galileo som overfører signalet fra nødpeilesendere til redningssentraler i det internasjonale Cospas-Sarsat systemet. 

En av Jotrons nye nødpeilesendere ble testet under en stor redningsøvelse på Svalbard høsten 2021. Da nødsignalet ble utløst tok det bare noen sekunder til meldingen om at signalet var mottatt kom inn.

Ifølge Jotron er tilbakesvarfunksjonen bare et første skritt mot de store mulighetene for kommunikasjon som ligger i dette systemet hos Galileo.

Her er det potensielt mulig å overføre mange typer informasjon som vil være svært viktig i en nødsituasjon, for eksempel hvor mange personer som befinner seg ombord på skipet, om noen av dem er skadet, eller hvor mange livbåter skipet har totalt 

Alle skip over en viss størrelse er pålagt å ha nødpeilesender ombord, som skal vedlikeholdes og skiftes med jevne mellomrom.