Til hovedinnhold

Nytt internasjonalt innflygingssystem for fly

Indra Navias system vil gi høyere effektivitet på rullebanen og færre forsinkelser. 

Oppdatert
27. juni 2023
Satellitter kan gjøre flyging både grønnere og billigere.
Satellitter kan gjøre flyging både grønnere og billigere.

Indra Navia

Nettsted

https://www.indracompany.com/en/indra-norway

Produkt

Innflygingssystem

Støtte

nasjonale følgemidler / ESA NAVISP

Indra Navia leverer høyteknologiske løsninger for kommunikasjon mellom bakke og fly, landingssystemer for fly, og systemer for kontrolltårnene på flyplasser.

Firmaet har mottatt følgemidler fra Norsk Romsenter og den europeiske romorganisasjonen ESAs frivillige programmer for å utvikle et nytt landingssystem for fly.

Indra Navias Ground-Based Augmentation System (GBAS) er basert på data fra satellittnavigasjonsystemer som GPS og Galileo. 

Ved hjelp av GBAS kan fly lande med kortere separasjon når det er dårlig sikt. Det vil gi høyere effektivitet på rullebanen og færre forsinkelser. 

Innflygingsrutene vil også bli kortere og slik føre til mindre utslipp av CO2 fra flyene. I tillegg vil det være lettere å få til innflyginger som gir mindre støy i områdene rundt flyplassen.

Alt dette er viktig for flyplasser og flyselskaper som slik kan opprettholde full trafikk uansett værforhold. For dem betyr det også lavere kostnader og mer fornøyde kunder.

Siden det nye landingssystemet er kritisk for flysikkerheten, er det ekstremt høye krav til test og verifikasjon av teknologien. Dette er en svært omfattende prosess som går over flere år. Indra Navia har mottatt støtte gjennom hele utviklingstiden.