Til hovedinnhold

Sporing av skjult skipstrafikk fra rommet

Vakes produkter bruker satellittdata til å spore skipstrafikk fra rommet for å overvåke ulike former for maritim aktivitet.

Oppdatert
16. juni 2023
Vake mottok en innovasjonspris av ESA i 2019.
Vake mottok en innovasjonspris av ESA i 2019.

Vake

Nettside

https://www.vake.ai/

Produkt

Sporing av skipstrafikk

Støtte

Nasjonale følgemidler / ESA IAP og GSTP

I 2020 mottok Vake nasjonale følgemidler fra Norsk Romsenter for å forberede teknologien deres til bruk på satellitter.

I 2021 fikk Vake, sammen med Barentswatch, støtte fra Norsk Romsenters Copernicus-midler for å demonstrere og bruke Vakes teknologi i Barentswatch-portalen på nettet https://www.barentswatch.no/. Her vil Vake sin løsning for sporing av skjult skipstrafikk inngå som en del av nettportalen.

Vakes løsning avdekker skjult skipstrafikk gjennom sammenstilling og analyse av data fra Copernicus-programmets Sentinel-2-satellitter med AIS-signaler (Automatic Identification System) fra skip fanget opp av de norske satellittene AIS-1 og AIS-2.

Algoritmer basert på maskinlæring er også en del av løsningen. Slik kan aktivitetene til individuelle skip som har kjente sporingshull, anomalier eller usikkerheter spores. Denne informasjonen kan også brukes til å bedre forstå fremtidig atferd. 

Løsningen avdekker blant annet ulovlig fiske og kan også potensialt brukes til å oppdage avskoging, menneskehandel, smugling og utslipp.

Vake har vunnet flere innovasjonspriser i Norge og internasjonalt.