Til hovedinnhold

Overvåker nedsynking

InSAR Norge leverer landsomfattende nedsynkingsdata i en gratis, nettbasert 3D-karttjeneste. 

InSAR Norge

Nettsted

https://insar.ngu.no/

Kostnader ved bruk

Tjenesten er gratis

Satellitter

Sentinel-1, Radarsat-2

Bruker du InSAR Norge kan du kartlegge deformasjoner i landskapet, som for eksempel nedsynking i byer og bevegelser i ustabile fjellpartier. 

Ved hjelp av radardata og avanserte algoritmer kan man bestemme millimeterskala bevegelser i for eksempel byområder med nedsynkning, eller ustabile skråninger i terrenget. Bevegelsene kan være endringer i grunnvannet, ustabile fjellpartier, geologiske tektoniske bevegelser, eller de kan komme som følge av bygge- og anleggsarbeid.        

Tjenesten inneholder tidsserier fra 2015 for nedsynking målt i over 5 milliarder punkter i Norge. Datasettet oppdateres en gang i året på høsten/vinteren, når data fra sommerhalvåret er innsamlet og ferdig prosessert. Grunnlag og geologiske kart hentes med WMS fra Geonorge. 

InSAR fungerer ikke på snø, derfor brukes det bare data fra måneder med lite snødekke til det landsdekkende datasettet. I en fremtidig utgave av karttjenesten vil det bli brukt data fra hele året i byområder. 

Brukergrensesnittet er tilpasset en bred målgruppe innenfor næringsliv, akademia og myndighetsaktører. Dataene kan også være interessante for byplanleggere, forsikringsselskaper, eiendomsmeglere og privatpersoner som er nysgjerrig på om huset deres synker. 

Tjenesten er utviklet av Norges geologiske undersøkelse (NGU), Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Norsk Romsenter. Forskningsinstituttet NORCE og PPO.Labs har vært sentrale i utviklingen.