Til hovedinnhold

Tilgang til satellittdata

Det finnes et stort antall tjenester som gir tilgang til satellittdata og -bilder for private og profesjonelle brukere. 

For nye brukere kan det være utfordrende å finne frem til de dataene og bildene man trenger, til riktig tid, med god oppløsning og til en fornuftig pris. 

Norsk Romsenter har derfor laget en oversikt over de tjenestene som er mest nyttige og relevante for norske aktører innen næringsliv, akademia og offentlig forvaltning. Flere av tjenestene kan også være interessante for journalister, frivillige organisasjoner og andre med interesse for temaer som romteknologi, jordobservasjon, klima og miljø.

Dersom du trenger mer informasjon om tilgang til og bruk av satellittdata, kan du ta kontakt med våre fageksperter i avdeling for Næringsutvikling og innovasjon.