Til hovedinnhold

Sentinel-data tilpasset Norge

I hovedsak tilpasset brukere med erfaring i bruk av satellittdata.

Satelittdata.no

Nettsted

https://www.satellittdata.no/nb

Kostnader ved bruk

Tjenesten er gratis

Satellitter

Sentinel-1, Sentinel-2, Sentinel-3, Sentinel-5P

Satellittdata.no gir brukere forenklet tilgang til Sentinel-data, sikker, rask og operasjonell datastrøm til nasjonale tjenester og lagring av data over norske interesseområder.      

Tjenesten tilbyr hovedsakelig data gjennom to ulike portaler Collaborative Hub (ColHub) og National Hub. 

ColHub inneholder til enhver tid alle Copernicus Sentinel-produkter over norske områder i det originale SAFE-formatet. I tillegg gjøres globale Sentinel-data tilgjengelig i et rullerende måneds-arkiv. 

National Hub tilbyr utvalgte Sentinel-produkter i SAFE og NetCDF-format. Disse dataene er spesialtilpasset norske brukerbehov med behov for rask nedlastning.        

Brukergrensesnitt er i hovedsak tilpasset aktører med erfaring i bruk av satellittdata. Dataene kan være interessante for myndighetsaktører, næringsliv, akademia og andre.

Tjenesten driftes av Meteorologisk Institutt, i samarbeid med Norsk Romsenter.