Til hovedinnhold

Ny europeisk klimasatellitt klar for oppskyting i mai

Den nye europeiske forskingssatellitten EarthCARE skal måle skyer og aerosoler i atmosfæren.

Skrevet av
Berit Ellingsen
Oppdatert
30. april 2024
Den japansk-europeiske forskningssatellitten EarthCARE skal undersøke skyer, aerosoler og energibalansen i atmosfæren.
Den japansk-europeiske forskningssatellitten EarthCARE skal undersøke skyer, aerosoler og energibalansen i atmosfæren.Illustrasjon: ESA/P. Carril

Hva har skyer og aerosoler, det vil si små partikler av blant annet sand og vulkansk aske, å si for jordas atmosfære, klima? Hvordan påvirker dette mengden energi som planeten får fra sola og stråler tilbake ut i rommet?

Det skal den nye europeiske klimasatellitten Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer (EarthCARE) hjelpe til med å finne ut. 

EarthCARE er en av den europeiske romorganisasjonen ESAs forskningssatellitter i serien Earth Explorers. Disse satellittene forsker på jordas store systemer som klima og miljø.

 Flere norske forskningsmiljøer er involvert i kalibrering og validering av dataene som kommer fra EarthCARE. Disse miljøene vil også bruke data fra satellitten i sin forskning.

Les mer om hva EarthCARE skal gjøre her.

Banebrytende forskning

Den nye forskningssatellitten skal skytes opp i mai med en bærerakett fra SpaceX i California. Nå har EarthCARE kommet til oppskytingsstedet og gjøres klar for avgang.

Den mer enn 2000 kilo tunge satellitten ble bygget hos Airbus i Tyskland sammen med underleverandører fra hele Europa på kontrakt fra ESA.

Da satellitten var ferdig med den årelange prosessen av utforming, bygging og testing, ble den pakket godt ned og sendt til SpaceX i California.

Der har EarthCARE stått i stabilt trykk og temperatur i en måned. Men i midten av april 2024 var det på tide å gjøre den nye satellitten klar for oppskyting.

Blant annet ble batteriene ladet opp for å teste at alle instrumentene virker som de skal. Det trengs, for i likhet med de andre forskningssatellittene i Earth Explorer-serien, er EarthCARE utstyrt med avanserte og innovative instrumenter.

De er nye av sitt slag for å kunne gjøre banebrytende forskning som det ikke har vært mulig å gjøre tidligere.

Den nye forskningssatellitten EarthCARE pakkes ut for å gjøres klar for oppskyting i mai 2024.

Den nye forskningssatellitten EarthCARE pakkes ut for å gjøres klar for oppskyting i mai 2024.

Foto: ESA

Flere nye satellitter på vei

EarthCARE er den sjette satellitten i Earth Explorer-serien. 

Til nå har issatellitten CryoSat, tyngdefeltsmåleren GOCE, temperatur og saltholdighetsmåleren SMOS, magnetfeltsatellittene Swarm og vindsatellitten Aeolus blitt skutt opp.

Men mange flere Earth Explorers er under utvikling og bygging. 

De neste er Biomass – som skal måle skogene og karbonet på jorda, Flex – som skal måle planters fotosyntese, Forum – som skal måle innstrålingen av energi som jorda får fra sola, og Harmony – en ny radarsatellitt som blant annet ser havis og snø.

Du kan lese mer om disse nye Earth Explorer-satellittene her.

Slik velges Earth Explorer-satellittene

- Selv om det har tatt lang tid å utvikle EarthCARE, kommer den på et kritisk viktig tidspunkt i utviklingen av globale klimamodeller. Data fra EarthCARE vil forbedre vår forståelse av skykonveksjon og dens rolle i jordas strålingsbudsjett og klimapådriv, sier Vigdis Lonar, seniorrådgiver innen jordobservasjon ved Norsk Romsenter.

Enda flere Earth Explorers er under utvelgelse av ESA. Prosessen starter med at forskere leverer forslag til nye satellitter basert på forskningsbehov innen jordobservasjon. 

Det pleier å være rundt 20 kandidater som først blir evaluert. Av disse kandidatene velges det ut fire som går videre til ny fase. Disse kandidatene blir så redusert til to.

- Det er kun de aller beste forslagene som går videre. Kravet er at de skal være gjennomførbare både på pris, teknologi og svare på viktigte forskningspørsmål. Den aller beste kandidaten går til slutt videre til endelig utforming, bygging og oppskyting, sier Lonar.

Dette er de europeiske forskningssatellittene i Earth Explorer-serien.

Dette er de europeiske forskningssatellittene i Earth Explorer-serien.

Illustrasjon: ESA

Dette er de nye kandidatene

Nylig ble en gruppe på fire kandidater for den 12. Earth Explorer-satellitten valgt ut av ESA. Dette er:

CryoRad – som skal bruke mikrobølger til å måle temperaturen på isbremmer, tykkelsen på havis, og saltholdigheten i overflatevannet til havs. Sistnevnte er en viktig faktor i dannelsen av havis.

ECO – skal måle forskjellen i energien som jorda mottar fra sola og energien som jorda stråler ut i rommet, det vil si jordas totale energiregnskap. Dette vil være første gang jordas energiregnskap måles direkte. Det vil gjøre det mulig å forutsi hva som vil skje med jordas klima mye mer nøyaktig enn å bruke global gjennomsnittstemperatur og havnivåstigning som i dag.

Hydroterra+ er en radarsatellitt som skal måle vannsyklusen og geofarer som jordskjelv og vulkanutbrudd over Afrika, Midt-Østen og deler av Europa.

Keystone – skal måle oksygenet som befinner seg i atomform i en høyde av 50 til 150 kilometer i atmosfæren, for å forske på prosessene som foregår her. Det vil gi informasjon om blant annet romværet rundt jorda.

Norske forskere er med

- Som medlem av ESA er Norge medeier på disse forskningssatellittene. Norske aktører har mulighet til å by på utlysninger relatert til disse satellittene, sier Lonar.

Norske forskere, etater og organisasjoner kommer til å bruke data fra de nye Earth Explorer-satellittene i sitt arbeid. Dessuten skal norske forskere bidra i gruppene som tester og validere dataene fra disse satellittene.

- Norske forskere er også med i gruppene som foreslår nye kandidater. Det er norsk involvering i to av de fire kandidatene som nå går videre, sier Lonar.

Kontakt

Vigdis Lonar – Seniorrådgiver, jordobservasjon – Norsk Romsenter – 415 63 198