Til hovedinnhold

Skal undersøke hvordan skyer og aerosoler påvirker klimaet

Forskningssatellitten EarthCARE hadde vellykket oppskyting natt til onsdag. Norske forskere er med.

Skrevet av
Berit Ellingsen
Oppdatert
31. mai 2024
Skysatellitten EarthCARE ble skutt opp 29. mai 2024.
Skysatellitten EarthCARE ble skutt opp 29. mai 2024.Foto: ESA / S. Corvaja

Forskningssatellitten Earth Cloud Aerosol and Radiation Explorer (EarthCARE) ble skutt opp klokken 00.20 norsk tid onsdag 29. mai 2024. Det skjedde med en Falcon-9 bærerakett fra romfirmaet SpaceX og Vandenberg Space Force Base i California.

EarthCARE skal undersøke hva skyer og aerosoler har å si for oppvarmingen og nedkjølingen, også kalt energiregnskapet, til jordas atmosfære. Det vil igjen si noe om hvordan og i hvilken grad skyer og aerosoler påvirker jordas klima.

Flere norske forskningsmiljøer skal bruke data fra EarthCARE i sin forskning, og er involvert i kalibrering og validering av dataene som vil komme fra den nye miljøsatellitten. 

EarthCARE er et samarbeid mellom den europeiske romorganisasjonen ESA og den japanske romorganisasjonen JAXA.

Les mer om EarthCARE her. Video av oppskytingen her

Hva har skyer og aerosoler å si for klimaet?

Jordas klima bestemmes av flere globale og komplekse systemer som samspiller med hverandre, noen i en selvforsterkende effekt. 

Et av disse systemene er mekanismene for hvor mye energi som jordas overflate får fra sola, fordelingen av varme gjennom hele systemet, og hvor mye energi som stråles tilbake ut i rommet. 

Forskerne vet at både skyer og aerosoler spiller en viktig rolle i oppvarmingen og nedkjølingen av jordas atmosfære. Men det er fortsatt usikkert hvor mye skyer og aerosoler påvirker jordas energibalanse og klima.

Å forstå jordas innstrålingsregnskap og dets mekanismer, og hvordan det samspiller med jordas andre store systemer, er essensielt for å kunne beregne jordas klima.

Skysatellitten EarthCARE settes ut i bane etter oppskyting.

Skysatellitten EarthCARE settes ut i bane etter oppskyting.

Animasjon: ESA/SpaceX

Fire spesiallagete instrumenter

Det er dette EarthCARE skal forske på. Derfor er den nye miljøsatellitten utstyrt med fire nye og avanserte instrumenter som er spesielt utviklet for oppgaven.

Det ene av disse instrumentene er en radar som skal se inn i jordas skylag for å undersøke de vertikale strukturene og dynamikken som foregår inne i disse lagene.

Et annet instrument ombord er en atmosfære-lidar som skal danne profiler av aerosoler og tynne skyer, samt undersøke det som skjer på toppen av skylagene.

Multispektralkameraet ombord vil gi et bilde av det som skjer på flere hundre ulike bølgelengder samtidig.

Et bredbånds radiometer skal måle solinnstrålingen som reflekteres av jordas overflate som hele, og mengden infrarød stråling som er på vei ut rommet fra jorda. 

Norske forskere er med

- Det har tatt lang tid å utvikle EarthCARE, men den kommer på et viktig tidspunkt i utviklingen av matematiske klimamodeller, sier Vigdis Lonar, seniorrådgiver innen jordobservasjon ved Norsk Romsenter.

- Data fra EarthCARE vil forbedre vår forståelse av skykonveksjon og dens rolle i jordas strålingsbudsjett og klimapådriv, sier Lonar videre.

Norske forskere, etater og organisasjoner kommer til å bruke data fra de nye Earth Explorer-satellittene i sitt arbeid. Dessuten skal norske forskere bidra i gruppene som tester og validerer dataene fra disse satellittene.

EarthCARE skal undersøke jordas skylag og aerosoler, og hva de har å si for jordas vær og klima.

EarthCARE skal undersøke jordas skylag og aerosoler, og hva de har å si for jordas vær og klima.

Illustrasjon: ESA / D. Ducros

En av flere nye forskningssatellitter

EarthCARE er en av ESAs forskningssatellitter i serien Earth Explorers. Disse satellittene forsker på jordas store systemer, som blant annet klima og vær.

De andre satellittene i Earth Explorer-serien er Aeolus – som målte vindene i atmosfæren, Cryosat - som måler arealet og tykkelsen til polarisen både på land og til havs, GOCE – som målte jordas tyngdefelt med ekstrem nøyaktighet, SMOS – som ser temperaturen på land og saltholdigheten i havet og Swarm – som undersøker jordas magnetfelt og kjerne.

EarthCARE er den sjette Earth-Explorer-satellitten, men så mange som seks til er under utvikling av ESA.

Du kan lese om de nye Earth Explorer-satellitter som er på vei her.

Kontakt

Vigdis Lonar – Seniorrådgiver, jordobservasjon – Norsk Romsenter – 415 63 198