Til hovedinnhold
Satellittnavigasjon/PNT

Galileo og PNT

Galileo er EUs store satsing på å bygge og drive et eget system for satellittnavigasjon. Eksperter kaller fagområdet for PNT (Posisjon, navigasjon og tid) og GNSS (Global Navigation Satellite Systems).

Kontaktperson
Om programmet på ESA sine sider

Kontrakter og finansiering

Galileo er et av flere globale satellittnavigasjonssystemer. Andre er amerikanske GPS, russiske GLONASS og kinesiske Beidou.

Galileo er i drift og har bidratt til både bedre kvalitet og større robusthet for PNT-tjenester i Europa og i resten av verden.

Markedet for å utvikle produkter og tjenester innen PNT er stort og EU utlyser stadig nye  kontrakter. Det finnes også muligheter for annen finansiering av prosjekter på området.

Kontrakt-utlysninger som er relevante for Galileo blir publisert på TED. Men du finner også andre finansieringsmuligheter via ESAs NAVISP-program, Horizon Europe og Fundmental Elements.

TED

https://ted.europa.eu/TED/browse/browseByMap.do

Her anbefaler vi å lagre et søk med varsling på relevante utlysninger.

EUSPA (The European Union Agency for the Space Programme)

EUSPA er EUs byrå for organisasjonens romprogrammer. Mange relevante PNT-utlysninger blir informert om her:

https://www.euspa.europa.eu/opportunities/procurement

NAVISP (Navigation Innovation and Support Program)  

ESAs viktigste verktøy for innovasjon og konkurransekraft innen PNT. Mer om NAVISP.

Horizon Europe

Horizon Europe er EUs program for forskning og utvikling. Programmet tar for seg de aller fleste F&U-områder i Europa. Mer om Horizon Europe.

Fundamental Elements

Dette er en mekanisme for forskning og utvikling og er fokusert på utvikling av databrikker, mottakere og antenner ment for satellittnavigasjonsområdet.

https://www.euspa.europa.eu/opportunities/fundamental-elements

For start-ups

EUSPA driver en serie med initiativer som skal få fart i mulighetene for romrelaterte start-ups. EUSPA tilbyr blant annet støtte innen forretningsdrift og teknologi og hjelper til med å tiltrekke private investorer

https://www.euspa.europa.eu/opportunities/resources-start-ups