Til hovedinnhold
Teknologi/produkter

Instrumenter og eksperimenter: PRODEX

Programmet skal bidra til industriutvikling av forskingsinstrumenter og eksperimenter og gi teknisk assistanse og støtte til vitenskapelig rettede aktiviteter.

Ingen søknadsfrist – vurderes fortløpende
Rask behandlingstid
Finansiering opp til 100 %
Gjelder teknologi i alle faser
Nettverksbygging
Kontaktperson
Om programmet på ESA sine sider

PRODEX

Norge deltar i ESAs program PRODEX, PROgramme for Development of EXperiments. Programmet skal bidra til industriutvikling av forskingsinstrumenter og eksperimenter. Det skal også bidra til bedre industriretur for medlemsland i ESA.

PRODEX er knyttet til ESAs vitenskapelige aktiviteter som vitenskapsprogrammet, jordobservasjonsprogrammet og romstasjons-/Explorationprogrammet.

Programmet skal gi teknisk assistanse og støtte til vitenskapelig rettede aktiviteter.

PRODEX-prosjekter utformes i samråd mellom ESA, Norsk Romsenter og den aktuelle prosjektleder. PRODEX-aktiviteter må være nyttige for Norge og nyttige for ESA.

En rekke prosjekter innen romforskning er finansiert gjennom PRODEX-programmet. Forslag til nye prosjekter og aktiviteter kan sendes til Norsk Romsenter.

Ansvarlig for den norske PRODEX aktiviteten er fagsjef for romforskning Pål Brekke.

Forslag som sendes inn bør være på maksimum en side og skal kort beskrive foreslått aktivitet.

Angi også hvilket aktivitetsområde i ESA prosjektet vil støtte opp under.

Du må føre opp en kontaktperson, deltakende institusjoner og foreslått oppstart og varighet. Vi ønsker også å vite estimert totalkostnad og bidrag fra PRODEX-programmet.

Norsk Romsenter vurderer fortløpende mottatte PRODEX-skisser og vurderer disse opp mot nasjonale romprioriteringer og tilgjengelige budsjettrammer i PRODEX. Norsk Romsenter vil på basis av dette gå i nærmere dialog med enkelte av søkerne for å avklare muligheten for å etablere PRODEX-prosjekter.

Du kan laste ned en mal som kan brukes til å søke på PRODEX-midler her.