Til hovedinnhold
Teknologi/produkter

Teknologiutvikling: GSTP

Programmet skal støtte innovasjon og produktutvikling i norsk og europeisk industri

Både små og store bedrifter kan søke
Støttegrad industriens egne forslag: 50%-80%
Støttegrad ESA-definerte oppgaver: 100%

Sikrer konkurransekraft

General Support Technology Programme (GSTP) er ESA sitt eget teknologiprogram, og dekker alle ESA sine fagområder unntatt satellittkommunikasjon som har sitt eget program, Artes.  Programmet skal støtte innovasjon og produktutvikling i norsk og europeisk industri, inkludert spin-in fra andre industrisektorer.

Programmet er ment å ta for seg teknologi som ennå ikke er klar for rommet og utvikler den slik at den kan bli benyttet i fremtidige romferder, satellitter eller bakkesegmenter.

GSTP har vist seg å være en av de aller beste instrumentene ESA har til å sørge for at medlemslandenes har konkurransekraft i det globale markedet.

Støttegraden for prosjektene er fra 50 – 80 % for industriens egne forslag (i direkte forhandlinger) til 100 % for ESA-definerte oppgaver (i konkurranse).

Både små og store bedrifter kan søke. Norge har bevilget penger til aktiviteter i GSTP. 

GSTP er delt inn i tre elementer: Develop (Element 1), Make (Element 2) og Fly (Element 3).

Element 1 er en ESA-utviklet programplan. Den kan man få ved henvendelse til Norsk Romsenter. Aktiviteter lyses ut på portalen ESA Star og norske aktører vil konkurrere med andre medlemsland som har bevilget penger til programmet. Norske aktører må kontakte Norsk Romsenter på forhånd. 

I hovedsak er disse aktivitetene 100 prosent finansiert av ESA, men det blir vurdert fra sak til sak.

Under Element 2 finner vi i hovedsak utviklingsforslag fra industrien selv, som regel med egenfinansiering på 50 prosent.

Element 3 støtter vanligvis demonstrasjoner av nyttelaster på satellitter eller den internasjonale romstasjonen.