Til hovedinnhold

International Climate And Forest Initiative (NICFI)

Skog, og spesielt regnskog, over hele verden er noen av de mest komplekse og viktigenaturlige miljøene på jorda, med størst artsmangfold. Ved hjelp av satellitter kan vi overvåke skog og oppdage ulovlig hogst.

Satellittbilder vil overvåke ulovlig hogst av skog

Foto: CIFOR

Verdens skoger, og da spesielt regnskogen, absorberer også store mengder CO2. Ikke minst gir skogene vann, mat og andre ressurser til både mennesker og dyr.

Men verdens skoger, og spesielt regnskogen, forsvinner på grunn av hogst, jordbruk og annen utvikling. Hvordan få oversikten over det som er igjen av verdens skoger, og hvordan dissebrukes?

I 2020 underskrev Regjeringen en kontrakt på opptil 400 millioner kroner med Kongsberg Satellite Services (KSAT), som er partner med Airbus og Planet, for å kjøpe inn satellittbilder i høy oppløsning til bruk av alle land som måtte trenge det.

Satellittbildene er tilgjengelige for alle, både donorland, mottakerland, og uavhengige organisasjoner, slik at verdenssamfunnet økt innsyn i skogvernet som skjer.

Satellittbildene, som er høyoppløselige, gir en oversikt over av all tropisk skog i verden, og vil oppdateres hver måned. Brukerne får også tilgang til bildearkiv med data tilbake til 2015, slik at de kan se hvordan utviklingen i skogen har vært over flere år.

Slike satellittdata vil også være til stor nytte på andre felt, som blant annet jordbruk, kartlegging, planlegging og bygging av ulike typer infrastruktur.