Til hovedinnhold

Klima og bærekraft

For å kunne forutsi klimautviklingen fremover, trenger forskerne gode data. Satellitter er en viktig kilde til å skaffe slike data.

Satellittene samler inn like mye data på en uke som det ville tatt et år på å samle inn med tradisjonelle midler. En eneste satellitt har muligheten til å vise spredningen av luftforurensing på et helt kontinent. En annen kan vise det presise skadeomfanget av en region rammet av jordskjelv eller skogbrann, og en tredje kan følge utviklingen fra begynnelse til slutt av en orkan som spenner over et område på 500 km.

Siden jordobservasjonssatellitter ofte passerer over samme sted, holder de øye med gradvise klimaforandringer. Ved å studere aktiverte satellittdata får vi en bedre oversikt over avskogingen i Amazonas og økningen i havnivå.

Satellittdata har også utviklet seg til å bli en helt nødvendig del av grunnlaget til værvarsling, havovervåking, overvåking av oljeutslipp og ulovlig fiske. I tillegg danner satellittdata grunnlaget for mye av dagens polarforvaltning.