Til hovedinnhold

Overvåking av skipstrafikk

AIS-signaler viser et skips posisjon, retning, fart og identifikasjon, og derfor er disse signalene viktig for overvåking av det maritime situasjonsbildet.

The AIS signals show a ship's position, direction, speed and identification, and therefore the capture of these signals is important for monitoring the maritime situational picture.

Foto: Norsk Romsenter / FFI / NASA

Norge har flere nasjonale småsatellitter i bane, AISSat-1, 2 og 3 og NorSat-1 og 2, og NorSatTD.

De har hver sine oppgaver, men felles for dem alle er at de overvåker skipstrafikken i norske og internasjonale farvann.

Det gjør de norske småsatellittene ved å fange opp signalene fra Automatic Identification System(AIS), som forteller om et skips posisjon, fart og retning.

AIS er et system som skal forhindre kollisjon mellom skip, og alle fartøy over 300 bruttotonn er pålagt å ha systemet om bord.

Norske myndigheter sporer skipstrafikken ved hjelp av AIS-satellittene for å overvåke norske farvann, bekjempe fiskerikriminalitet, oppdage oljesøl, redde nødstedte til havs, og mye mer.